За конкурса

ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС

Отражения на културното наследство във всекидневния живот на София


 

Археологически руини, крепостни стени и мозайки, архитектурни паметници, религиозни храмове, социалистически паметници, паркове и градини. Какво е мястото им днес в живота на столичани? Как културното наследство свързва миналото с настоящето, традицията с модерността? Как интегрира външните влияния?

Фотографският конкурс, подкрепен от Столичната програма „Култура“ и реализиран в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата, има за цел да популяризира културното наследство на София чрез снимки, които отразяват неговото богатство и разнообразие.

Четири са основните теми, които очакваме да попаднат в обектива на фотографите: Древният град, Зеленият град, Шареният град, Модерният град. Важно е да бъдат пресъздадени духа и атмосферата на София и отразени любимите маршрути, гледки и преживявания на авторите. София е жив и динамичен град, където стара крепостна стена може да бъде част от пазар; фасадата на архитектурен паметник на културата - елемент на модерна сграда; религиозен храм - център на градинка, а социалистически паметник - място за алтернативна култура. Идеята на конкурса е да се потърси мястото на културното наследство в неговия ежедневен контекст, как то е социализирано във всекидневието на хората. Културното богатство се предава от поколение на поколение, като отразява духа на хората и общностите, техните вярвания и ценности. Какво се случва днес? Какъв е нашият отпечатък?

Очакваме Вашите снимки до 21 ноември 2011 г. на e-mail:

photo@sofia-city.info

Наградният фонд е 2000,00 лева. Най-добрите 20 фотографии ще бъдат представени на специална изложба.

Повече информация за условията на конкурса можете да получите на адрес: http://www.sofia-city.info

Теодора Гандова

ИПОК

тел: 02 491 28 90

моб: 0887 51 62 33

e-mail: teodora@sofia-city.info

 

Елена Дикова

Фоторедактор

моб: 0889 777 116

e-mail: elenadikova@ovi.com