Жури

Мирослав Боршош, културолог, Председател на УС на ИПОК

Елена Дикова, фотограф, БТА

Маргарита Донова, Столична програма "Култура"

Любинка Стоилова, архитект, ОП "Стара София"

Тихомира Трифонова, галерист, член на УС на ИПОК

С любезното съдействие на доктор Тодор Чобанов, археолог